Politica de securitate

a. Preambul

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Asociatia Centrul pentru Inovare in Domeniul Medical - INOMEDICA, in continuare INOMEDICA si/sau Asociatia, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in nume propriu, cu privire la membri de familie ori alte persoane.

b. Angajament

Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este deosebit de importanta pentru INOMEDICA, prin urmare, activitatile desfasurate de Asociatie sunt in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la protectia sigurantei datelor si la securitatea acestora. Accesand website-ul www.inomedica.ro si/sau alte site-uri proprii Asociatiei, toti vizitatorii sunt de acord sa respecte legislatia in vigoare si prezenta Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Informatiile cu caracter personal prelucrate de catre INOMEDICA pot fi dezvaluite, in conditiile si in cazurile stipulate de Legea 677/2001 modificata si completata, urmatorilor destinatari: persoana vizata si reprezentantii legali ai acesteia, organizatii Guvernamentale, Organizatii Non-Guvernamentale, Institutii Private.

c. Date cu caracter personal

Pe website-ul www.inomedica.ro precum si pe toate website-urile proiectelor initiate sau desfasurate de Asociatie, listate de regula in sectiunea Proiecte a website-ului anterior mentionat, denumite in continuare resurse online, precum si prin utilizarea de resurse pe support fizic (chestionare, formulare de acceptanta si participare, sondaje, etc) INOMEDICA nu va colecta nici un fel de datele personale ale vizitatorilor atata timp cat acestia nu doresc sa le furnizeze (prin inregistrarea in sectiuni private ale resurselor online, prin completarea de formulare si chestionare in format fizic, etc), sau in cazul in care nu isi dau acordul asupra prelucrarii datelor cu caracter personal. De asemenea, in cazul in care colectarea anumitor date personale este interzisa prin lege sau alte reglementari, INOMEDICA isi asuma faptul ca nu va inregistra respectivele date. Orice persoana care acceseaza resursele online INOMEDICA si care ofera date sau informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul unor formulare sau chestionare, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc cu privire la utilizarea respectivelor date: - in vederea efectuarii de studii si statistici; - stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta INOMEDICA in realizarea scopului si a onbiectivelor cuprinse in Statut; - alte activitati intreprinse de INOMEDICA si permise de lege, care nu fac obiectul unei aprobari din partea utilizatorului. - marketing, inclusiv marketing direct, constand in efectuarea de comunicari personale si/sau comerciale dar si cu privire la comercializarea unor produselor si serviciilor care au legatura cu obiectul de activitate al INOMEDICA, prin orice mijloc de comunicare;

d. Principii

i. Legalitatea

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si conformitate cu prevederile legale.

ii. Scop bine determinat

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopri bine determinate, explicite si legitime.

iii. Confidentialitatea

Persoanele care prelucreaza date cu caracter personal au prevazuta o clauza de confidentialitate.

iv. Consimtamantul persoanei vizate

Un element cheie al prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta acordul pe care persoana vizata trebuie sa il exprime, care se manifesta pe baza unei temeinice informarii si a propriei alegeri.

v. Informarea

Informarea persoanelor a caror date sunt procesate se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate.

vi. Calitatea datelor

Datele care sunt procesate trebuie sa fie adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

vii. Protejarea persoanelor vizate.

Potrivit acestui principiu, persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

viii. Securitatea

Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel optim de securitate a datelor cu caracter personal processate.

ix. Notificarea

Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, primind un numar de operator.    

e. Securitatea datelor personale

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate, INOMEDICA utilizeaza masuri de securitate tehnice si organizatorice, detaliate in Regulament pentru asigurarea securitatii prelucrarilor datelor cu caracter personal. Datele personale introduse de utilizator sau de orice alta persoana vor fi folosite de Asociatie numai in scopul declarat al acestei politici. Informatiile si datele din formularele de contact, chestionare, scale, etc vor fi folosite numai pentru scopul declarat in cadrul acestei politici. INOMEDICA nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail sau alte informatii personale si nu divulga astfel de informatii altor persoane care acceseaza paginile resurselor online.

f. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislatiei in vigoare, cetatenii vizati potrivit Legii nr. 677/2001, au urmatoarele drepturi:

i. dreptul la informare

ii. dreptul de acces la date

iii. dreptul de interventie asupra datelor

iv. dreptul de opozitie

v. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

vi. dreptul de a face plangere la ANSPDCP sau de a se adresa justitiei

  Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. De asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, se refera si la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea drepturilor care ii revin persoanei vizate conform legii 677/2001, se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Asociatia pentru Inovare in Domeniul Medical - INOMEDICA, strada Zagazului, nr. 13-19, scara B, etaj 8, apartament B824, sector 1, Bucuresti sau la email: . De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata. Mai multe datalii si informatii se pot obtine prin contactarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.